Organigrama

  • Cap de departament: Ramon Sort  (e-mail: rsort@lamerce.com)
  • Cap de divisió: David Villote (e-mail: dvillote@lamerce.com)
  • mysexykittensfree.com xxx4g5g.com

  • CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX):
  • CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX):mysexykittensfree.com xxx4g5g.com
  • CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW):
    • Tutor 1r: Albert Canela (e-mail: acanela@lamerce.com)
    • Tutor 2n i FP DUAL: Julio Noguera (e-mail: jnoguera@lamerce.com)